حكــــومـــت پنجـــــشـيري on Clubhouse

حكــــومـــت پنجـــــشـيري Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 11, 2024

Description

كلبه حكومت پنجشيري يكي از كلبه هاي سابقه دار و نامدار كلب هوز ميباشد كه براي سرگرمي و خوش گذراني وقت ميان دوستان و هموطنان ما ايجاد گرديده است. از شما دوستان عزيز صميمانه خواهشمنديم تا از استفاده الفاظ ركيك ( دشنام) در اطاق هاي اين كلبه جدا بپرهيزيد وگرنه توسط مدير هاي اطاق بدور انداخته و توسط ادمين كلبه بلاك ميگرديد
ᴅᴀᴡ ᴡ ᴅᴀsʜɴᴀᴍ ʙᴀɴᴅ👋: ‎از شما عزيزان دل صميمانه خواهش منديم تا از گفتن الفاظ ركيك در كلبه حكومت پنجشيري بپرهيزيد، در غير آن از اطاق ريموف ميشويد و توسط ادمين هاي كلب بلاك ميگرديد!
sᴜꜰʟᴀ ɢᴀʀᴇ ᴡ ᴜsʜᴛᴜᴋ ɢᴀʀᴇ ʙᴀɴᴅ 🚫: از شما عزيزان، دوستانه خواهش منديم تا به اعضاي كلب و اطاق هاي اين كلبه احترام داشته باشيد تا بتوانيم يك فضاء دوستانه و خوبي را محيا بسازيم، در غير آن صورت شخص مزاحم از اطاق ريموف ميشود.
ʙᴀ ᴇʜᴛʀᴀᴍ ᴡᴀʀᴇᴅ sʜᴏ 🫵:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2024 2,122 0 0.0%
January 21, 2024 2,122 +2 +0.1%
December 07, 2023 2,120 -4 -0.2%
October 31, 2023 2,124 +10 +0.5%
September 30, 2023 2,114 +18 +0.9%
September 01, 2023 2,096 +42 +2.1%
August 04, 2023 2,054 +44 +2.2%
July 03, 2023 2,010 +347 +20.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs