ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ Kannada Katte on Clubhouse

ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ Kannada Katte Clubhouse
10k Members
Updated: Sep 19, 2022

Description

ಯಾವ್ದ topic ಇರಲಿ ನಾವ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ
Join for any topics related to Kannada.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 10,000 +100 +1.1%
June 17, 2022 9,900 +100 +1.1%
April 17, 2022 9,800 +100 +1.1%
March 12, 2022 9,700 +1,003 +11.6%
November 24, 2021 8,697 +3 +0.1%
November 23, 2021 8,694 +11 +0.2%
November 22, 2021 8,683 +10 +0.2%
November 21, 2021 8,673 +2 +0.1%
November 20, 2021 8,671 +12 +0.2%
November 19, 2021 8,659 +7 +0.1%
November 18, 2021 8,652 +19 +0.3%
November 17, 2021 8,633 +12 +0.2%
November 16, 2021 8,621 +5 +0.1%
November 15, 2021 8,616 +15 +0.2%
November 14, 2021 8,601 +6 +0.1%
November 13, 2021 8,595 +13 +0.2%
November 12, 2021 8,582 +20 +0.3%
November 11, 2021 8,562 +4 +0.1%
November 10, 2021 8,558 +9 +0.2%
November 09, 2021 8,549 +16 +0.2%
November 08, 2021 8,533 +23 +0.3%
November 07, 2021 8,510 +7 +0.1%
November 06, 2021 8,503 +3 +0.1%
November 05, 2021 8,500 +14 +0.2%
November 04, 2021 8,486 -1 -0.1%
November 03, 2021 8,487 +13 +0.2%
November 01, 2021 8,474 -2 -0.1%
October 31, 2021 8,476 +10 +0.2%
October 29, 2021 8,466 -6 -0.1%
October 28, 2021 8,472 +1,134 +15.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs