டீ கடை பெஞ்சு !!! on Clubhouse

டீ கடை பெஞ்சு !!! Clubhouse
1.8k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

A place for everyone to share their views without being judged.

Be respectful to the fellow speakers.
No adult content or swearing:
No bullying :
No personal attacks : If someone do not agree to your point of view then let them be, do not attack them personally.

Rules

No adult content or swearing

No bullying

No personal attacks

If someone do not agree to your point of view then let them be, do not attack them personally.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,837 +5 +0.3%
October 12, 2023 1,832 -1 -0.1%
September 12, 2023 1,833 +2 +0.2%
August 14, 2023 1,831 +1 +0.1%
July 12, 2023 1,830 0 0.0%
June 19, 2023 1,830 -9 -0.5%
March 18, 2023 1,839 +1 +0.1%
March 03, 2023 1,838 +38 +2.2%
March 12, 2022 1,800 +7 +0.4%
November 24, 2021 1,793 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,791 +3 +0.2%
November 07, 2021 1,788 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,787 -2 -0.2%
November 04, 2021 1,789 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,786 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,784 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,783 -22 -1.3%
July 31, 2021 1,805 +100 +5.9%
July 09, 2021 1,705 +12 +0.8%
July 08, 2021 1,693 +15 +0.9%
July 06, 2021 1,678 +12 +0.8%
July 05, 2021 1,666 +22 +1.4%
July 04, 2021 1,644 +13 +0.8%
July 03, 2021 1,631 +7 +0.5%
July 02, 2021 1,624 +27 +1.7%
June 29, 2021 1,597 +46 +3.0%
June 28, 2021 1,551 +33 +2.2%
June 27, 2021 1,518 +15 +1.0%
June 26, 2021 1,503 +48 +3.3%
June 25, 2021 1,455 +26 +1.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs