چالش هاى مهاجر موفق on Clubhouse

چالش هاى مهاجر موفق Clubhouse
3.6k Members
☕️ Support 🎙 Storytelling ☕️ Support Topics
Updated: Mar 18, 2023

Description

اينجا هستيم تا با هم و از هم ياد بگيريم☘️

Key Steps to a Successful Migration

تجربه مهاجرين موفق

Migration und Erfolg🇩🇪

Discovery & Analysis & Integration

چگونه يك مهاجرت موفق داشته باشيم؟

هدف از اين كلاب به اشتراك گذاشتن تجربه هاى واقعى و كاربردى در مسير مهاجرت است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 3,657 -15 -0.5%
March 03, 2023 3,672 +220 +6.4%
November 24, 2021 3,452 +12 +0.4%
November 20, 2021 3,440 +12 +0.4%
November 18, 2021 3,428 +3 +0.1%
November 17, 2021 3,425 +3 +0.1%
November 15, 2021 3,422 +5 +0.2%
November 14, 2021 3,417 +8 +0.3%
November 13, 2021 3,409 +7 +0.3%
November 11, 2021 3,402 +5 +0.2%
November 09, 2021 3,397 +5 +0.2%
November 08, 2021 3,392 +4 +0.2%
November 06, 2021 3,388 +8 +0.3%
November 03, 2021 3,380 +7 +0.3%
November 01, 2021 3,373 +9 +0.3%
October 30, 2021 3,364 +11 +0.4%
October 28, 2021 3,353 +1,027 +44.2%
August 26, 2021 2,326 +4 +0.2%
August 25, 2021 2,322 +1 +0.1%
August 24, 2021 2,321 +4 +0.2%
August 23, 2021 2,317 -1 -0.1%
August 22, 2021 2,318 +5 +0.3%
August 21, 2021 2,313 +6 +0.3%
August 20, 2021 2,307 +6 +0.3%
August 19, 2021 2,301 +1 +0.1%
August 17, 2021 2,300 +2 +0.1%
August 16, 2021 2,298 +16 +0.8%
August 14, 2021 2,282 +190 +9.1%
July 09, 2021 2,092 +4 +0.2%
July 07, 2021 2,088 +9 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs