ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ on Clubhouse

ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

Vachana Adhyayana Vedike

YouTube channel
https://www.youtube.com/channel/UCOOyc1tupzs5xw3kTaGvb8g

Every Sunday at 11.25 AM . We will have a google meet.
link for our meeting
https://meet.google.com/aum-ikxp-eod

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,500 +470 +45.7%
November 24, 2021 1,030 +7 +0.7%
November 21, 2021 1,023 +7 +0.7%
November 19, 2021 1,016 +12 +1.2%
November 18, 2021 1,004 +6 +0.7%
November 16, 2021 998 +4 +0.5%
November 15, 2021 994 +18 +1.9%
November 12, 2021 976 +12 +1.3%
November 11, 2021 964 +35 +3.8%
November 10, 2021 929 +6 +0.7%
November 09, 2021 923 +2 +0.3%
November 08, 2021 921 +21 +2.4%
November 04, 2021 900 +15 +1.7%
November 01, 2021 885 +10 +1.2%
October 31, 2021 875 +5 +0.6%
October 30, 2021 870 +3 +0.4%
October 29, 2021 867 +4 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs