آرامش با مدیتیشن on Clubhouse

آرامش با مدیتیشن  Clubhouse
3.8k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

حال‌ِ خوب و آرامش با مدیتیشن.
مانترا ریشه سانسکریت دارد و به معنی رها شدن است و از دو بخش مان و ترا تشکیل شده‌است که «مان» به معنی فکر و «ترا» به معنای آزاد شدن است. از مانترا در مدیتیشن استفاده می‌شود و بر روی جسم و روح تأثیر مثبت می‌گذارد. مانترا که با تکرار آواهای موزون و حساب‌شده‌ای از زبان سانسکریت انجام می‌شود نوعی مراقبه به‌شمار می‌آید. به این معنا که تکرار پیوسته و آهنگین کلماتی است که ذهن شما را به‌طور کامل به‌خود معطوف کرده و در نهایت ملکه ذهن شده و به شما آرامش می‌بخشد. سوژه انتخابی برای ذکر یا آوا، در واقع مسیری است که فرد برای رسیدن به آرامش انتخاب می‌کند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 3,832 +22 +0.6%
February 04, 2024 3,810 +24 +0.7%
December 21, 2023 3,786 +17 +0.5%
November 09, 2023 3,769 +22 +0.6%
October 10, 2023 3,747 +33 +0.9%
September 10, 2023 3,714 +13 +0.4%
August 12, 2023 3,701 +11 +0.3%
July 11, 2023 3,690 +28 +0.8%
June 17, 2023 3,662 +39 +1.1%
March 17, 2023 3,623 +23 +0.7%
September 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
June 16, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 07, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 10, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 11, 2022 3,200 +542 +20.4%
November 24, 2021 2,658 +7 +0.3%
November 23, 2021 2,651 +33 +1.3%
November 21, 2021 2,618 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,617 +5 +0.2%
November 19, 2021 2,612 +27 +1.1%
November 17, 2021 2,585 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,581 +24 +1.0%
November 15, 2021 2,557 +28 +1.2%
November 12, 2021 2,529 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,525 +5 +0.2%
November 10, 2021 2,520 +12 +0.5%
November 09, 2021 2,508 +3 +0.2%
November 08, 2021 2,505 +13 +0.6%
November 06, 2021 2,492 +23 +1.0%
November 05, 2021 2,469 +13 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs