آرامش با مدیتیشن on Clubhouse

آرامش با مدیتیشن Clubhouse
3.6k Members
🧘🏻‍♀️ Meditation Topic
Updated: Jan 31, 2023

Description

حال‌ِ خوب و آرامش با مدیتیشن.
مانترا ریشه سانسکریت دارد و به معنی رها شدن است و از دو بخش مان و ترا تشکیل شده‌است که «مان» به معنی فکر و «ترا» به معنای آزاد شدن است. از مانترا در مدیتیشن استفاده می‌شود و بر روی جسم و روح تأثیر مثبت می‌گذارد. مانترا که با تکرار آواهای موزون و حساب‌شده‌ای از زبان سانسکریت انجام می‌شود نوعی مراقبه به‌شمار می‌آید. به این معنا که تکرار پیوسته و آهنگین کلماتی است که ذهن شما را به‌طور کامل به‌خود معطوف کرده و در نهایت ملکه ذهن شده و به شما آرامش می‌بخشد. سوژه انتخابی برای ذکر یا آوا، در واقع مسیری است که فرد برای رسیدن به آرامش انتخاب می‌کند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
June 16, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 07, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 10, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 11, 2022 3,200 +542 +20.4%
November 24, 2021 2,658 +7 +0.3%
November 23, 2021 2,651 +33 +1.3%
November 21, 2021 2,618 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,617 +5 +0.2%
November 19, 2021 2,612 +27 +1.1%
November 17, 2021 2,585 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,581 +24 +1.0%
November 15, 2021 2,557 +28 +1.2%
November 12, 2021 2,529 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,525 +5 +0.2%
November 10, 2021 2,520 +12 +0.5%
November 09, 2021 2,508 +3 +0.2%
November 08, 2021 2,505 +13 +0.6%
November 06, 2021 2,492 +23 +1.0%
November 05, 2021 2,469 +13 +0.6%
November 03, 2021 2,456 +25 +1.1%
November 01, 2021 2,431 -2 -0.1%
October 31, 2021 2,433 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,430 +28 +1.2%
October 29, 2021 2,402 +12 +0.6%
October 28, 2021 2,390 +18 +0.8%
October 26, 2021 2,372 +832 +54.1%
August 27, 2021 1,540 +3 +0.2%
August 26, 2021 1,537 +10 +0.7%
August 25, 2021 1,527 +10 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs