ފިނިއަށި on Clubhouse

ފިނިއަށި Clubhouse
40 Members
🔬 Science Topic
Updated: Feb 2, 2023

Description

ތަފާތު އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކަށް، ޢިލްމީ ބަހުޘްތަކާ، ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލާތު ބަދަލުކުރެވޭ ފެންޑާ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 29, 2022 40 +1 +2.6%
August 30, 2022 39 +1 +2.7%
August 04, 2022 38 -1 -2.6%
May 31, 2022 39 +1 +2.7%
May 11, 2022 38 +1 +2.8%
February 21, 2022 37 +4 +12.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs