நம்ம கூட்டம் on Clubhouse

நம்ம கூட்டம் Clubhouse
840 Members
☕️ Advice 🎫 Performances Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

Clubhouse | fun | advice | spreading love

Rules

18+ prohibited

Unwanted content are not allowed ❌

Respect others

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 30, 2022 840 -1 -0.2%
September 25, 2022 841 +1 +0.2%
September 18, 2022 840 -3 -0.4%
September 05, 2022 843 +1 +0.2%
August 20, 2022 842 -2 -0.3%
August 14, 2022 844 -1 -0.2%
August 07, 2022 845 +1 +0.2%
July 25, 2022 844 +1 +0.2%
June 29, 2022 843 +2 +0.3%
June 23, 2022 841 -5 -0.6%
June 03, 2022 846 -3 -0.4%
May 14, 2022 849 +1 +0.2%
May 07, 2022 848 -3 -0.4%
April 23, 2022 851 +1 +0.2%
March 27, 2022 850 -1 -0.2%
March 18, 2022 851 -1 -0.2%
March 11, 2022 852 -1 -0.2%
November 23, 2021 853 -5 -0.6%
November 21, 2021 858 +7 +0.9%
November 20, 2021 851 -3 -0.4%
November 14, 2021 854 -1 -0.2%
November 13, 2021 855 -2 -0.3%
November 12, 2021 857 +1 +0.2%
November 11, 2021 856 +4 +0.5%
November 10, 2021 852 +6 +0.8%
November 09, 2021 846 +28 +3.5%
November 05, 2021 818 +1 +0.2%
November 03, 2021 817 -4 -0.5%
October 31, 2021 821 +9 +1.2%
October 29, 2021 812 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs