کلبه صمیمیت on Clubhouse

کلبه صمیمیت Clubhouse
5.5k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

Just for fun and learning something new 😊

Rules

Welcome

به اسم رب عشاق، سلام و بعد سلام ابرازگر حُب و صمیمیت بر مظهر عام دوستان هستم. و به شما آرزوی صحت و سلامتی دارم، شما لطف کردید که به کلبه صمیمیت به جمع ما پیوستید و زین بابت سپاسگزارم. 💙😊

Remove

آنعده از عزیزان که در روم های کلبه صمیمیت بر وفق اصول اسلامیت و انسانیت برخورد مثبت متقابل ندارند از روم های این دریچه به دور انداخته میشوند. 🏓

Block

در صورت بروز هر گونه توهین بر مذاهب، اقوام ادیان، نژادها، شخصیت ها و ..... از جانب مدیراتور ها و اعضای گروپ شخص مرتکب شونده از گروپ اخراج و بلاک صورت میگیرد تا در مراحل بعد نظم کنترل گردد. 🚫

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2022 5,500 +100 +1.9%
July 26, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 30, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 03, 2022 5,200 +100 +2.0%
May 14, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 01, 2022 5,000 +100 +2.1%
April 24, 2022 4,900 +100 +2.1%
April 17, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 10, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 03, 2022 4,600 +200 +4.6%
March 27, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 19, 2022 4,300 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,200 +2,419 +135.9%
November 24, 2021 1,781 +101 +6.1%
November 20, 2021 1,680 +98 +6.2%
November 17, 2021 1,582 +57 +3.8%
November 15, 2021 1,525 +4 +0.3%
November 14, 2021 1,521 +100 +7.1%
November 13, 2021 1,421 +66 +4.9%
November 12, 2021 1,355 +22 +1.7%
November 11, 2021 1,333 +50 +3.9%
November 09, 2021 1,283 +71 +5.9%
November 08, 2021 1,212 +8 +0.7%
November 07, 2021 1,204 +80 +7.2%
November 04, 2021 1,124 +84 +8.1%
November 01, 2021 1,040 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,041 +9 +0.9%
October 30, 2021 1,032 +48 +4.9%
October 28, 2021 984 +14 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs