سازمان معلمان ایران on Clubhouse

سازمان معلمان ایران Clubhouse
2.5k Members
📚 Books 👋 Clubhouse Topics
Updated: Mar 10, 2023

Description

این کلاب رسمی سازمان معلمان ایران است که برای گفت و گوهای درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
سازمان معلمان تشکلی صنفی و سیاسی است که با مجوز وزارت کشور از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نموده است و اعضای آن متشکل از معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجو معلم است.
حزبی اصلاح طلب و عضو جبهه اصلاحات ایران دارای شعبه در استان های مختلف است

◀️اتاق های کلاب فعلا و ترجیحا چهارشنبه ها

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2023 2,590 -10 -0.4%
January 25, 2023 2,600 +100 +4.0%
October 27, 2022 2,500 +100 +4.2%
August 11, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 22, 2022 2,300 +100 +4.6%
July 09, 2022 2,200 +100 +4.8%
June 13, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 24, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 27, 2022 1,900 +100 +5.6%
April 13, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 16, 2022 1,700 +200 +13.4%
February 22, 2022 1,500 +1,488 +12,400.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs