‌هزار دستان on Clubhouse

‌هزار دستان Clubhouse
1.2k Members
🎞 Movies 📺 Television Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

سلام به خدایم که هر چه هست از اوست...!
پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم..!
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ حقایقﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.
” آﻣﻴﻦ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,200 -73 -5.8%
November 24, 2021 1,273 -2 -0.2%
November 22, 2021 1,275 -4 -0.4%
November 10, 2021 1,279 -2 -0.2%
November 09, 2021 1,281 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,282 -1 -0.1%
November 05, 2021 1,283 -5 -0.4%
October 31, 2021 1,288 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,285 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,284 +4 +0.4%
October 26, 2021 1,280 +409 +47.0%
August 26, 2021 871 -2 -0.3%
August 23, 2021 873 +1 +0.2%
August 22, 2021 872 -2 -0.3%
August 21, 2021 874 -2 -0.3%
August 20, 2021 876 -1 -0.2%
August 19, 2021 877 -2 -0.3%
August 18, 2021 879 -3 -0.4%
August 17, 2021 882 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs