آئین بهائی پرسش و پاسخ on Clubhouse

آئین بهائی پرسش و پاسخ Clubhouse
629 Members
🕯 Spirituality 🌳 Philosophy 🕯 Spirituality Topics
Updated: Apr 9, 2023

Description

در این گروه تلاش بر آن است که فضائی فراهم بشود تا با جمیع اهل عالم به گفتگو بپردازیم و در مورد آئین بهائی گفتگو کنیم.
تریبون آزاد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 09, 2023 629 +1 +0.2%
March 13, 2023 628 +8 +1.3%
February 03, 2023 620 +2 +0.4%
January 19, 2023 618 +1 +0.2%
January 11, 2023 617 +1 +0.2%
January 07, 2023 616 +2 +0.4%
December 31, 2022 614 +1 +0.2%
December 23, 2022 613 +3 +0.5%
November 29, 2022 610 +1 +0.2%
November 23, 2022 609 +2 +0.4%
November 17, 2022 607 +2 +0.4%
November 04, 2022 605 +2 +0.4%
October 28, 2022 603 +3 +0.5%
September 29, 2022 600 -1 -0.2%
September 24, 2022 601 +2 +0.4%
September 17, 2022 599 +3 +0.6%
September 11, 2022 596 +2 +0.4%
September 01, 2022 594 +4 +0.7%
August 26, 2022 590 +5 +0.9%
August 19, 2022 585 +3 +0.6%
August 12, 2022 582 +3 +0.6%
August 06, 2022 579 +3 +0.6%
July 30, 2022 576 +2 +0.4%
July 24, 2022 574 +4 +0.8%
July 17, 2022 570 +2 +0.4%
July 11, 2022 568 +3 +0.6%
July 04, 2022 565 +2 +0.4%
June 28, 2022 563 +1 +0.2%
June 21, 2022 562 +4 +0.8%
June 15, 2022 558 +2 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs