آموزه و آزموده on Clubhouse

آموزه و آزموده Clubhouse
1.2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

آموزه ها و آزموده های کنشگران ایراندوست خارج از کشور باید بتواند نقش و تاثیری در ایران داشته باشد. از سوی دیگر ایراندوستان خارج کشور به آموزه ها و آزموده های کنشگران درون ایران نیاز مبرم دارند.
بررسی آین آموزه ها و آزموده ها، که تم اصلی این کلاب است، باید بتواند به ایجاد، همکاری و گسترش تشکلات میدان مبارزه میهندوستان در درون ایران یاری رساند. کانال یوتیوبی https://youtu.be/JuxDDiMzWLg

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 1,204 +5 +0.5%
December 22, 2023 1,199 +3 +0.3%
November 10, 2023 1,196 +2 +0.2%
October 10, 2023 1,194 +14 +1.2%
September 11, 2023 1,180 0 0.0%
August 13, 2023 1,180 -2 -0.2%
July 11, 2023 1,182 -2 -0.2%
June 18, 2023 1,184 -28 -2.4%
March 17, 2023 1,212 +12 +1.0%
October 23, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 01, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 27, 2022 1,000 +1 +0.2%
March 19, 2022 999 +6 +0.7%
March 12, 2022 993 +175 +21.4%
November 24, 2021 818 +6 +0.8%
November 17, 2021 812 -2 -0.3%
November 15, 2021 814 +1 +0.2%
November 14, 2021 813 +14 +1.8%
November 13, 2021 799 +10 +1.3%
November 11, 2021 789 +3 +0.4%
November 09, 2021 786 +1 +0.2%
November 08, 2021 785 +27 +3.6%
November 06, 2021 758 +16 +2.2%
November 03, 2021 742 +11 +1.6%
November 01, 2021 731 +29 +4.2%
October 30, 2021 702 +5 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs