Huvadhoo Gathering on Clubhouse

Huvadhoo Gathering Clubhouse
1.8k Members
Updated: Aug 14, 2022

Rules

އިހްތިރާމެކެރުމާއި ލެބީގަތުން

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަޓެ އަރަނެކަހައިލައި ވަހަކައިކެ ނުދެއްކުން. އެއްވިޔަސް މީހަކުންނަން ދެރައިކެ ލެބެނެ ކަހަލައި ވާހަކައިކެ ނުދެއްކުން

އެމީހަކުނެގެ އަތޮޅު/ރަޓު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުން

ހުވަދޫ މީހެންނެ ހުވަދޫ ބަހުން،
އެމީހެއްގެ " މަދަރ ޓަންގ" ވާހަކަ ދެއްކުން

މައުލޫ އަޓެ ވަހަކަދެއްކުން

ވަހަކަ ދައްކަނެ މީހެންނެ އަބަދުވެސް ކޮޓަރިޔޭ ކުރިޔަށް އެޔަނެ މައުލޫ އިން ބޭރެ ވެގެން ނުވެންނެއި

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,800 +46 +2.7%
November 24, 2021 1,754 -1 -0.1%
November 21, 2021 1,755 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,753 -7 -0.4%
November 11, 2021 1,760 +2 +0.2%
November 04, 2021 1,758 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,759 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,761 +519 +41.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs