Huvadhoo Gathering on Clubhouse

Huvadhoo Gathering Clubhouse
1.7k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

އިހްތިރާމެކެރުމާއި ލެބީގަތުން: އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަޓެ އަރަނެކަހައިލައި ވަހަކައިކެ ނުދެއްކުން. އެއްވިޔަސް މީހަކުންނަން ދެރައިކެ ލެބެނެ ކަހަލައި ވާހަކައިކެ ނުދެއްކުން
އެމީހަކުނެގެ އަތޮޅު/ރަޓު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުން: ހުވަދޫ މީހެންނެ ހުވަދޫ ބަހުން،
އެމީހެއްގެ " މަދަރ ޓަންގ" ވާހަކަ ދެއްކުން
މައުލޫ އަޓެ ވަހަކަދެއްކުން: ވަހަކަ ދައްކަނެ މީހެންނެ އަބަދުވެސް ކޮޓަރިޔޭ ކުރިޔަށް އެޔަނެ މައުލޫ އިން ބޭރެ ވެގެން ނުވެންނެއި

Rules

އިހްތިރާމެކެރުމާއި ލެބީގަތުން

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަޓެ އަރަނެކަހައިލައި ވަހަކައިކެ ނުދެއްކުން. އެއްވިޔަސް މީހަކުންނަން ދެރައިކެ ލެބެނެ ކަހަލައި ވާހަކައިކެ ނުދެއްކުން

އެމީހަކުނެގެ އަތޮޅު/ރަޓު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުން

ހުވަދޫ މީހެންނެ ހުވަދޫ ބަހުން،
އެމީހެއްގެ " މަދަރ ޓަންގ" ވާހަކަ ދެއްކުން

މައުލޫ އަޓެ ވަހަކަދެއްކުން

ވަހަކަ ދައްކަނެ މީހެންނެ އަބަދުވެސް ކޮޓަރިޔޭ ކުރިޔަށް އެޔަނެ މައުލޫ އިން ބޭރެ ވެގެން ނުވެންނެއި

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,776 +1 +0.1%
October 12, 2023 1,775 0 0.0%
September 12, 2023 1,775 +1 +0.1%
August 14, 2023 1,774 0 0.0%
July 12, 2023 1,774 -1 -0.1%
June 19, 2023 1,775 +4 +0.3%
March 18, 2023 1,771 0 0.0%
March 03, 2023 1,771 -29 -1.7%
March 12, 2022 1,800 +46 +2.7%
November 24, 2021 1,754 -1 -0.1%
November 21, 2021 1,755 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,753 -7 -0.4%
November 11, 2021 1,760 +2 +0.2%
November 04, 2021 1,758 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,759 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,761 +519 +41.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs