ഒരു താത്വിക അവലോകനം on Clubhouse

ഒരു താത്വിക അവലോകനം Clubhouse
2.8k Members
Updated: Feb 3, 2023

Description

ജോജു ജോർജ്,നിരഞ്ജൻ ,അജു എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഖിൽ മാരാർ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം..
സിനിമ വിശേഷങ്ങൾ.. സിനിമ ചർച്ചകൾ ,പഠനങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകും..

പുതുമുഖങ്ങൾക്കും സിനിമയെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും
സിനിമയിൽ എത്തപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 2,800 +52 +1.9%
November 18, 2021 2,748 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,750 -1 -0.1%
November 04, 2021 2,751 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,749 -3 -0.2%
October 28, 2021 2,752 +93 +3.5%
August 25, 2021 2,659 +2 +0.1%
August 23, 2021 2,657 +2 +0.1%
August 22, 2021 2,655 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,653 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,652 -4 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs