شستشو مغزی on Clubhouse

شستشو مغزی Clubhouse
222 Members
🌊 Art 🎧 Music Topics
Updated: Nov 29, 2022

Description

⚠️ما با موزیکامون افکار شمارو به چالش میکشیم⚠️ خطر مرگ افکار - با احتاط وارد شوید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 16, 2022 222 +1 +0.5%
September 29, 2022 221 +1 +0.5%
September 23, 2022 220 -1 -0.5%
August 18, 2022 221 +1 +0.5%
July 23, 2022 220 +1 +0.5%
July 17, 2022 219 -3 -1.4%
June 27, 2022 222 +1 +0.5%
June 21, 2022 221 -1 -0.5%
May 25, 2022 222 -1 -0.5%
April 28, 2022 223 -1 -0.5%
April 14, 2022 224 +3 +1.4%
April 07, 2022 221 +1 +0.5%
March 09, 2022 220 +4 +1.9%
November 06, 2021 216 +2 +1.0%
November 01, 2021 214 -1 -0.5%
October 28, 2021 215 +10 +4.9%
August 25, 2021 205 -1 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs