പച്ച മുളകും വാളൻ പുളിയും on Clubhouse

പച്ച മുളകും വാളൻ പുളിയും Clubhouse
2.5k Members
Updated: Sep 7, 2023

Description

ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാം. ആരും തടയില്ല. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ജാതി, മതം, നിറം, ആൺ, പെൺ,വേർതിരിവുകൾ ഇല്ല..എല്ലാവരും ഒരുപോലെ... ❤ഉപയോഗമുള്ളതും, സന്തോഷകരവുമായതും എല്ലാം പറയാം. കലയുടെ, കവിതയുടെ, പാട്ടുകളുടെ, ചൂടൻ ചർച്ചക്കളുടെ, നർമ്മങ്ങളുടെ, അനുകരണകലയുടെ, സിനിമയുടെ കൂടെ എരിവും പുളിയും പകരാൻ പച്ചമുളകും വാളൻ പുളിയും കൂടെയുണ്ട്.

ക്ലബ്‌ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
Rules: 1-ജാതിയില്ല,മതമില്ല...വർണ്ണം,ലിംഗ വേർതിരിവുകൾ പാടില്ല.ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്..വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ഒന്നും പാടില്ല.ബോഡി ഷെമിങ്ങ്,വ്യക്തിഹത്യ എന്നിവ അരുത്.രാജ്യത്തെയും ഭരണ ഘടനയെയും ബഹുമാനിക്കുക.

Rules

Rules

1-ജാതിയില്ല,മതമില്ല...വർണ്ണം,ലിംഗ വേർതിരിവുകൾ പാടില്ല.ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്..വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ഒന്നും പാടില്ല.ബോഡി ഷെമിങ്ങ്,വ്യക്തിഹത്യ എന്നിവ അരുത്.രാജ്യത്തെയും ഭരണ ഘടനയെയും ബഹുമാനിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 07, 2023 2,586 -3 -0.2%
August 10, 2023 2,589 +2 +0.1%
July 08, 2023 2,587 -1 -0.1%
June 15, 2023 2,588 +10 +0.4%
March 15, 2023 2,578 -22 -0.9%
November 05, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +113 +4.8%
November 22, 2021 2,387 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,386 +3 +0.2%
November 14, 2021 2,383 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,385 +4 +0.2%
November 12, 2021 2,381 -1 -0.1%
November 11, 2021 2,382 +3 +0.2%
November 10, 2021 2,379 +22 +1.0%
November 09, 2021 2,357 +3 +0.2%
November 08, 2021 2,354 +2 +0.1%
November 04, 2021 2,352 +3 +0.2%
November 03, 2021 2,349 +5 +0.3%
November 02, 2021 2,344 +5 +0.3%
November 01, 2021 2,339 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,337 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,334 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,333 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,328 +757 +48.2%
August 26, 2021 1,571 +5 +0.4%
August 25, 2021 1,566 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,564 +19 +1.3%
August 23, 2021 1,545 +31 +2.1%
August 21, 2021 1,514 +13 +0.9%
August 20, 2021 1,501 +26 +1.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs