آوای سلامت on Clubhouse

آوای سلامت Clubhouse
1.7k Members
Updated: Jan 28, 2024

Description

قانون اول: *این کلاب صرفا با نیت آگاهی رسانی مردم در حوزه های علوم پزشکی شکل گرفته و عمدتا نقش اطلاع رسانی و بعضا مشاوره بوده و به هیچ عنوان کلاب درمان نمی باشد.
قانون دوم: *هرگونه تبلیغ تجاری در حوزه های مختلف در این روم ممنوع بوده و افرادی که به هر طریقی چه کلامی چه با تصویر پروفایل مبادرت نمایند از حضورآنان در روم ممانعت خواهد گردید.
قانون سوم: *ورود به مسایل سیاسی و موضع گیریهای سیاسی ممنوع بوده وافرادیکه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم اشاعه دهنده مسائل شبه علمی در روم های این کلاب گردند از روم اخراج خواهند گردید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 28, 2024 1,735 +5 +0.3%
December 15, 2023 1,730 +5 +0.3%
November 05, 2023 1,725 +5 +0.3%
October 05, 2023 1,720 +10 +0.6%
September 06, 2023 1,710 0 0.0%
August 08, 2023 1,710 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs