ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ on Clubhouse

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ Clubhouse
256 Members
Updated: Jan 24, 2024

Description

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 24, 2024 256 +2 +0.8%
December 10, 2023 254 0 0.0%
November 02, 2023 254 +1 +0.4%
October 02, 2023 253 0 0.0%
September 03, 2023 253 0 0.0%
August 05, 2023 253 +1 +0.4%
July 05, 2023 252 -2 -0.8%
April 09, 2023 254 0 0.0%
March 13, 2023 254 0 0.0%
December 23, 2022 254 +1 +0.4%
November 30, 2022 253 +1 +0.4%
November 04, 2022 252 +2 +0.8%
October 22, 2022 250 +1 +0.5%
September 17, 2022 249 +3 +1.3%
July 24, 2022 246 -1 -0.5%
July 18, 2022 247 -1 -0.5%
June 21, 2022 248 +1 +0.5%
June 15, 2022 247 +1 +0.5%
May 19, 2022 246 -3 -1.3%
May 06, 2022 249 +1 +0.5%
April 29, 2022 248 +1 +0.5%
April 22, 2022 247 +1 +0.5%
April 15, 2022 246 -1 -0.5%
April 08, 2022 247 -1 -0.5%
April 01, 2022 248 +1 +0.5%
March 10, 2022 247 +11 +4.7%
November 19, 2021 236 -3 -1.3%
November 11, 2021 239 +1 +0.5%
November 09, 2021 238 +1 +0.5%
November 07, 2021 237 +2 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs