سیمرغ باریخ on Clubhouse

سیمرغ باریخ Clubhouse
9.8k Members
Updated: Oct 4, 2022

Description

کانال تلگرامی @simorgh_huistory_think_tank اندیشکده سیمرغ باریخ : آینده اندیشی به عنوان یک دیسیپلین فرارشته ای بر آن است که با ژررف اندیشی در باب آینده زمان «خطاهای تخمینی» ما را کاهش و از «غافلگیری های استراتژیک» در ساحت های گوناگون زیست ما بکاهد.بر آنیم که با هم اندیشی در باب آینده اندیشی با رویکرد علمی این مهم را بهتر تجربه کنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 9,800 +100 +1.1%
August 21, 2022 9,700 +300 +3.2%
July 13, 2022 9,400 +100 +1.1%
June 23, 2022 9,300 +200 +2.2%
June 10, 2022 9,100 +100 +1.2%
June 04, 2022 9,000 +200 +2.3%
May 28, 2022 8,800 +100 +1.2%
May 21, 2022 8,700 +100 +1.2%
May 15, 2022 8,600 +200 +2.4%
May 08, 2022 8,400 +200 +2.5%
May 01, 2022 8,200 +200 +2.5%
April 24, 2022 8,000 +200 +2.6%
April 10, 2022 7,800 +100 +1.3%
April 03, 2022 7,700 +100 +1.4%
March 27, 2022 7,600 +100 +1.4%
March 19, 2022 7,500 +200 +2.8%
March 12, 2022 7,300 +1,283 +21.4%
November 23, 2021 6,017 -2 -0.1%
November 21, 2021 6,019 +21 +0.4%
November 19, 2021 5,998 +12 +0.3%
November 18, 2021 5,986 +5 +0.1%
November 17, 2021 5,981 +5 +0.1%
November 16, 2021 5,976 +9 +0.2%
November 15, 2021 5,967 +9 +0.2%
November 14, 2021 5,958 +3 +0.1%
November 13, 2021 5,955 +21 +0.4%
November 12, 2021 5,934 +10 +0.2%
November 11, 2021 5,924 +22 +0.4%
November 10, 2021 5,902 +74 +1.3%
November 09, 2021 5,828 +28 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs