ชายแดนใต้ทางออกหรือทางตัน on Clubhouse

ชายแดนใต้ทางออกหรือทางตัน Clubhouse
1.5k Members
👥 Social Issues 🗿 History 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 14, 2023

Description

จากความขัดแย้ง และความรุนแรง สู่สันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไปต่อกันอย่างไร?

Rules

สนทนาด้วยความรู้สึกที่เปิดกว้าง ต้อนรับและเคารพต่อมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่าง

สนทนาแลกเปลี่ยนทฤษฎีองค์ความรู้รวมถึงมุมมองทางวิชาการตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสนทนาบนพื้นฐานเสรีภาพทางวิชาการ

งดเว้นการพาดพิงบุคคลที่สามอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

ไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสแปม ห้ามล่วงละเมิดกลั่นแกล้ง หรือคุกคามบุคคลหรือกลุ่ม

ร่วมกันสร้างบทสนทนาที่เป็นประโยชน์

ร่วมกันสร้างบทสนทนาที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะบนพื้นฐาน free and Fair dialogues หากมีการละเมิดแนวทางปฏิบัติข้างต้น “ผู้ควบคุมห้อง” ขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนหรือเชิญลงจากการเป็น Speaker

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2023 1,583 -17 -1.1%
November 17, 2022 1,600 +100 +6.7%
June 28, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 26, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 10, 2022 1,300 +181 +16.2%
November 20, 2021 1,119 +36 +3.4%
November 11, 2021 1,083 +14 +1.4%
November 10, 2021 1,069 +27 +2.6%
November 07, 2021 1,042 +54 +5.5%
November 04, 2021 988 +3 +0.4%
November 03, 2021 985 +350 +55.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs