മാർക്സിസം പഠന കൂട്ടായ്‌മ on Clubhouse

മാർക്സിസം പഠന കൂട്ടായ്‌മ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

വർഗ്ഗ രഹിത സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ..
Towards the emancipation of the human being ✊

(ശനി-ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 6ന് ശേഷം വിഷയാവതരണങ്ങളും, സംവാദങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 08, 2023 1,560 -1 -0.1%
October 09, 2023 1,561 +1 +0.1%
September 09, 2023 1,560 +1 +0.1%
August 11, 2023 1,559 +2 +0.2%
July 10, 2023 1,557 0 0.0%
June 17, 2023 1,557 -10 -0.7%
March 16, 2023 1,567 -33 -2.1%
September 25, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 11, 2022 1,500 -2 -0.2%
November 23, 2021 1,502 -1 -0.1%
November 22, 2021 1,503 -5 -0.4%
November 08, 2021 1,508 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,505 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,506 -1 -0.1%
October 27, 2021 1,507 +31 +2.2%
August 21, 2021 1,476 +16 +1.1%
July 30, 2021 1,460 +84 +6.2%
July 09, 2021 1,376 +2 +0.2%
July 08, 2021 1,374 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs