بورس اروپا on Clubhouse

بورس اروپا Clubhouse
3.3k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

مفروضات:
🔹اقتصاد ِدنيا همانند زنجيره اي به هم پيوسته، مردمان و كشورها را ناگزير به شناخت ِ روابطِ اقتصادي براي ساخت ِفردايي بهتر براي خود و آيندگان مي كند.
🔹همكاري موجب هم افزايي ِتوان و ايجاد سينرژي مي شود.

📍اينجا :
🔹دراين كلاب، كه با همكاري تني چند والبته با اتكاء به راي ونظر كساني كه به آن پيوسته -ياخواهندپيوست- به منظور گفتگو وهمفكري در خصوص ورود دربازارهاي اروپايي راه اندازي شده است.
🔹روي سخن ما، جوانان، دانشجويان و نوآمدگان مقيم اروپا بوده و تلاش خواهدشد تا ضمن بازشناسي ابزارهاي ورود به بازارهاي سرمايه اروپا، با برگزاري پنل هايي، مباني وابزارهاي تحليل بازار سرمايه اعم از بورس، ارزها، فاركس، كريپتو و ساير بازارهاي مجاور را بررسي كنيم.
🔹اگرچه در استفاده از آموزش هاي ما محدوديت و استثنايي وجود ندارد، ليكن راهكاري براي سرمايه گذاري از ايران در بازارهاي سرمايه اروپا نداريم.

زمان:
دوشنبه و چهارشنبه
ساعت:
١٩:٠٠ تا ::٢٠:٣٠ به وقت اروپاي مركزي
٢١:٣٠ تا ٢٣:٠٠ به وقت تهران

Rules

احترام متقابل

اختلاف عقيده و نظر، خصوصاً درمباحث نظري، امري طبيعي است. به نظرِ ديگران احترام مي گذاريم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 10, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 11, 2022 3,200 +99 +3.2%
November 24, 2021 3,101 +2 +0.1%
November 23, 2021 3,099 +9 +0.3%
November 22, 2021 3,090 +13 +0.5%
November 18, 2021 3,077 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,073 +1 +0.1%
November 14, 2021 3,072 +6 +0.2%
November 12, 2021 3,066 +3 +0.1%
November 10, 2021 3,063 +1 +0.1%
November 09, 2021 3,062 +5 +0.2%
November 08, 2021 3,057 +9 +0.3%
October 31, 2021 3,048 -2 -0.1%
October 30, 2021 3,050 +1 +0.1%
October 29, 2021 3,049 +2 +0.1%
October 28, 2021 3,047 +2 +0.1%
October 27, 2021 3,045 +2 +0.1%
October 26, 2021 3,043 +344 +12.8%
August 26, 2021 2,699 -3 -0.2%
August 25, 2021 2,702 +5 +0.2%
August 24, 2021 2,697 +4 +0.2%
August 23, 2021 2,693 +3 +0.2%
August 22, 2021 2,690 +4 +0.2%
August 21, 2021 2,686 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,684 +3 +0.2%
August 18, 2021 2,681 +7 +0.3%
August 17, 2021 2,674 +2 +0.1%
August 16, 2021 2,672 +16 +0.7%
August 15, 2021 2,656 +3 +0.2%
August 14, 2021 2,653 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs