◉ موسیقی بدون مرز ◉ on Clubhouse

◉ موسیقی بدون مرز ◉ Clubhouse
2.1k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

📍۱: لطفا با رعایت ادب و احترام به یکدیگر، صحبت کنید🙏🌹
📍۲: لطفا بعد از ورود میکروفون هارو بسته نگه دارید، به نوبت و با هماهنگیه مدراتورها صحبت کنید🎭
📍۳: از پذیرفتن اشخاص کمتر از ۱۸ سال معذوریم🔞
همچنین از پذیرفتن اکنتهای فیک 🚫
بدون عکس پروفایل حقیقی. بدون لینک اینستاگرام بایو کامل

Rules

📍۱

لطفا با رعایت ادب و احترام به یکدیگر، صحبت کنید🙏🌹

📍۲

لطفا بعد از ورود میکروفون هارو بسته نگه دارید، به نوبت و با هماهنگیه مدراتورها صحبت کنید🎭

📍۳

از پذیرفتن اشخاص کمتر از ۱۸ سال معذوریم🔞
همچنین از پذیرفتن اکنتهای فیک 🚫
بدون عکس پروفایل حقیقی. بدون لینک اینستاگرام بایو کامل

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2023 2,112 -4 -0.2%
July 12, 2023 2,116 +36 +1.8%
June 19, 2023 2,080 -14 -0.7%
March 18, 2023 2,094 +1 +0.1%
March 03, 2023 2,093 -7 -0.4%
December 20, 2022 2,100 +300 +16.7%
July 13, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 12, 2022 1,700 +84 +5.2%
November 24, 2021 1,616 +10 +0.7%
November 13, 2021 1,606 -3 -0.2%
November 09, 2021 1,609 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,610 -4 -0.3%
November 03, 2021 1,614 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,613 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,615 +3 +0.2%
October 29, 2021 1,612 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,611 +333 +26.1%
August 27, 2021 1,278 +9 +0.8%
August 26, 2021 1,269 +13 +1.1%
August 25, 2021 1,256 +15 +1.3%
August 24, 2021 1,241 +19 +1.6%
August 23, 2021 1,222 +106 +9.5%
August 22, 2021 1,116 +54 +5.1%
August 20, 2021 1,062 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,063 +2 +0.2%
August 17, 2021 1,061 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs