تهران‌ on Clubhouse

تهران‌ Clubhouse
1.7k Members
Updated: Nov 5, 2023

Description

کلاب ﮼تهران﮼ برای ﮼تهرانی‌ها﮼


We ❤️ Tehran
آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette): احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.
اختیارات مدیران رویدادها (Authority): مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.
تعهدات مدیران رویدادها (Obligation): مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

Rules

آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette)

احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.

اختیارات مدیران رویدادها (Authority)

مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.

تعهدات مدیران رویدادها (Obligation)

مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 05, 2023 1,771 +21 +1.2%
October 05, 2023 1,750 +53 +3.2%
September 05, 2023 1,697 +10 +0.6%
August 08, 2023 1,687 +21 +1.3%
July 07, 2023 1,666 +8 +0.5%
June 15, 2023 1,658 +6 +0.4%
March 15, 2023 1,652 +152 +10.2%
April 22, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 10, 2022 1,400 +323 +30.0%
November 21, 2021 1,077 +4 +0.4%
November 17, 2021 1,073 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,071 +3 +0.3%
November 12, 2021 1,068 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,067 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,066 +12 +1.2%
November 03, 2021 1,054 +16 +1.6%
November 01, 2021 1,038 +4 +0.4%
October 30, 2021 1,034 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,033 +701 +211.2%
August 26, 2021 332 +4 +1.3%
August 25, 2021 328 +136 +70.9%
August 24, 2021 192 +18 +10.4%
August 22, 2021 174 +2 +1.2%
August 21, 2021 172 +34 +24.7%
August 19, 2021 138 +2 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs