د طالبانو ضد غورځنګ on Clubhouse

د طالبانو ضد غورځنګ Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 18, 2023

Description

که د طالبانو پروړاندې مخالف یی ، نو دا کلپ تعقیب کړئ .اگر ضد طالبانی هستند این کلپ را فالو کنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 1,085 +3 +0.3%
March 02, 2023 1,082 -18 -1.7%
August 08, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 10, 2022 1,000 +6 +0.7%
March 27, 2022 994 +1 +0.2%
March 19, 2022 993 +3 +0.4%
March 12, 2022 990 +101 +11.4%
November 24, 2021 889 +2 +0.3%
November 20, 2021 887 +1 +0.2%
November 19, 2021 886 +2 +0.3%
November 15, 2021 884 -1 -0.2%
November 09, 2021 885 +3 +0.4%
November 06, 2021 882 +5 +0.6%
November 04, 2021 877 +3 +0.4%
October 30, 2021 874 +1 +0.2%
October 28, 2021 873 +1 +0.2%
October 27, 2021 872 +216 +33.0%
August 26, 2021 656 +2 +0.4%
August 24, 2021 654 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs