آکورد on Clubhouse

آکورد Clubhouse
1.3k Members
Updated: Feb 2, 2023

Description

"موسيقی زبان مشترک تمام مردم جهان است."

برنامه‌های کلابِ آکورد مستقل از هم هستند و هر کدام از گردانندگان این کلاب به طور جداگانه و بنا بر حس، سلیقه، و علاقمندی خود برنامه‌ای را برگزار می‌کند.

اگر شما هم ایده‌ای دارید و می‌خواهید برنامه‌ای مرتبط با موسیقی برگزار کنید، لطفا با یکی از گردانندگان کلاب تماس بگیرید.

___________________________________________
* اگر از موضوعی در یکی از اتاق‌های آکورد شکایتی دارید لطفا با DD PSZ تماس بگیرید‌.
___________________________________________

"Music is the common language of all the people of the world."

Accord club programs are independent from each other and each of the leaders of this club organizes a program separately according to their sense, taste, and interest.

If you have an idea and want to organize a program related to music, please contact one of the club leaders.

________________________________________
* If you have a complaint about an issue in one of the Accord rooms, please contact DD PSZ.
_________________________________________

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2023 1,300 +100 +8.4%
January 14, 2023 1,200 +100 +9.1%
September 09, 2022 1,100 +100 +10.0%
August 05, 2022 1,000 +18 +1.9%
July 29, 2022 982 +12 +1.3%
July 23, 2022 970 -1 -0.2%
July 16, 2022 971 -1 -0.2%
July 10, 2022 972 +2 +0.3%
June 27, 2022 970 -2 -0.3%
June 20, 2022 972 +3 +0.4%
June 14, 2022 969 +5 +0.6%
June 07, 2022 964 +15 +1.6%
May 31, 2022 949 +25 +2.8%
May 25, 2022 924 -1 -0.2%
May 18, 2022 925 +3 +0.4%
May 12, 2022 922 +7 +0.8%
May 05, 2022 915 +17 +1.9%
April 28, 2022 898 +17 +2.0%
April 21, 2022 881 +7 +0.9%
April 14, 2022 874 +35 +4.2%
April 07, 2022 839 +29 +3.6%
March 31, 2022 810 +29 +3.8%
March 23, 2022 781 +11 +1.5%
March 16, 2022 770 +19 +2.6%
March 08, 2022 751 +436 +138.5%
November 10, 2021 315 +28 +9.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs