زلزله های ایران on Clubhouse

زلزله های ایران Clubhouse
1.1k Members
📐 Architecture 🍕 Engineering 📐 Architecture Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

این کلاب به منظور بررسی ، تبادل نظر ، تجربیات و اخبار در خصوص زلزله های ایران ایجاد شده است. هدف از بحث ها افزایش ایمنی ساخت و ساز در کشور و کاهش اثرات ناشی از زلزله می باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,131 +31 +2.9%
May 14, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 12, 2022 1,000 +133 +15.4%
November 24, 2021 867 +4 +0.5%
November 21, 2021 863 +86 +11.1%
November 14, 2021 777 +51 +7.1%
November 01, 2021 726 +2 +0.3%
October 30, 2021 724 +4 +0.6%
October 29, 2021 720 +312 +76.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs