شناسنامه قانون on Clubhouse

شناسنامه قانون Clubhouse
4.3k Members
🍏 Education Topic
Updated: Jun 30, 2022

Description

تازه‌های مقررات و بخشنامه‌های اداری و استخدامی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 30, 2022 4,300 +100 +2.4%
June 17, 2022 4,200 +200 +5.0%
April 24, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 12, 2022 3,900 +1,544 +65.6%
November 24, 2021 2,356 +18 +0.8%
November 21, 2021 2,338 -1 -0.1%
November 19, 2021 2,339 +16 +0.7%
November 17, 2021 2,323 +64 +2.9%
November 13, 2021 2,259 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,258 +41 +1.9%
November 09, 2021 2,217 -2 -0.1%
November 08, 2021 2,219 +72 +3.4%
November 07, 2021 2,147 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,145 +87 +4.3%
October 31, 2021 2,058 +34 +1.7%
October 28, 2021 2,024 +304 +17.7%
August 26, 2021 1,720 +5 +0.3%
August 23, 2021 1,715 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,714 +24 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs