ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟ on Clubhouse

ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟ Clubhouse
1.9k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ ● ತುಳು-ಕನ್ನಡ ಗುಂಪು ● ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰
○□■ ಸನಾತನ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ■□○

~ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ 02.30ಗೆ.

~ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ಆಟ-ಪಾಠ, ಹಾಡು-ಕವನ, ಹಾಸ್ಯ, ಮಾಹಿತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10.00ಕ್ಕೆ
ಮಾತನಾಡಿ.: ~ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.
~ ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ mike tap ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ.
ಗೌರವವಿರಲಿ.: ~ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಜಾತಿ, ನಿಂದನೆ ಯಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು.
~ ನಾಡು-ನುಡಿ, ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
~ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿರಲಿ.
ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆ.: ~ ಸಂಬಂಧಪಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತರಬಾರದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
~ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು.
~ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಂಭೀರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಬೇಡ, ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಬೇಡ.

Rules

ಮಾತನಾಡಿ.

~ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.
~ ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ mike tap ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ.

ಗೌರವವಿರಲಿ.

~ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಜಾತಿ, ನಿಂದನೆ ಯಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು.
~ ನಾಡು-ನುಡಿ, ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
~ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿರಲಿ.

ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆ.

~ ಸಂಬಂಧಪಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತರಬಾರದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
~ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು.
~ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಂಭೀರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಬೇಡ, ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಬೇಡ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,970 +2 +0.2%
October 11, 2023 1,968 +5 +0.3%
September 11, 2023 1,963 -1 -0.1%
August 13, 2023 1,964 0 0.0%
July 12, 2023 1,964 0 0.0%
June 18, 2023 1,964 -4 -0.3%
March 18, 2023 1,968 0 0.0%
March 02, 2023 1,968 -32 -1.6%
August 14, 2022 2,000 +100 +5.3%
August 01, 2022 1,900 -100 -5.0%
July 26, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +199 +11.7%
November 24, 2021 1,701 +17 +1.1%
November 23, 2021 1,684 +6 +0.4%
November 22, 2021 1,678 +8 +0.5%
November 21, 2021 1,670 +3 +0.2%
November 20, 2021 1,667 +5 +0.4%
November 19, 2021 1,662 +6 +0.4%
November 18, 2021 1,656 +23 +1.5%
November 16, 2021 1,633 +24 +1.5%
November 15, 2021 1,609 +22 +1.4%
November 14, 2021 1,587 +4 +0.3%
November 13, 2021 1,583 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,581 +16 +1.1%
November 11, 2021 1,565 +13 +0.9%
November 09, 2021 1,552 +26 +1.8%
November 07, 2021 1,526 +19 +1.3%
November 06, 2021 1,507 +8 +0.6%
November 05, 2021 1,499 +9 +0.7%
November 04, 2021 1,490 +13 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs