حمایت از حیوانات ایران on Clubhouse

حمایت از حیوانات ایران Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

کسی که برای التیام درد انسان ها میکوشد،مهربان است و کسی که برای التیام درد حیوانات دل

میسوزاند،مهربانترین انسان هاست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,300 +198 +18.0%
November 22, 2021 1,102 +5 +0.5%
November 20, 2021 1,097 +17 +1.6%
November 19, 2021 1,080 +18 +1.7%
November 16, 2021 1,062 +6 +0.6%
November 15, 2021 1,056 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,053 +54 +5.5%
November 12, 2021 999 +10 +1.1%
November 11, 2021 989 +3 +0.4%
November 10, 2021 986 +13 +1.4%
November 09, 2021 973 +2 +0.3%
November 08, 2021 971 +12 +1.3%
November 07, 2021 959 +10 +1.1%
November 06, 2021 949 +39 +4.3%
November 01, 2021 910 +9 +1.0%
October 31, 2021 901 +13 +1.5%
October 30, 2021 888 +16 +1.9%
October 29, 2021 872 +15 +1.8%
October 28, 2021 857 +353 +70.1%
August 25, 2021 504 +9 +1.9%
August 23, 2021 495 +10 +2.1%
August 22, 2021 485 +2 +0.5%
August 21, 2021 483 +14 +3.0%
August 19, 2021 469 +15 +3.4%
August 18, 2021 454 +25 +5.9%
August 17, 2021 429 -2 -0.5%
August 16, 2021 431 +6 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs