ما اينجا فقط كتاب ميخونيم on Clubhouse

ما اينجا فقط كتاب ميخونيم Clubhouse
5.5k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

📚🍃كتابخوانى و دورهمى🍃📚كتاب ها در زمينه خودآگاهى و انگيزشى است؛ اين كلاب زير نظر هيچ متخصصى اداره نميشود ؛ ما فقط مردم معمولى هستيم كه دور هم جمع ميشويم ، كتاب ميخوانيم و صحبت ميكنيم📚((زنجيره آرزو ~ زنجيره راز ~ زنجيره حمايت)) فقط تحت عنوان اين كلاب فعاليت دارد

Rules

🌟 قانونــ اول

با لبخند وارد شويم ~ بدون نقاب وارد شويم ~ با حوصله گوش دهيم ~ با قلب خود باور كنيم ~ با عقل خود انتخاب كنيم ~ قضاوت نكنيم ~ مسئول حرف هاى خود باشيم~ مسئول گوش هاى خود باشيم ~ محترم باشيم ~ عشق باشيم~

🌟 قانونــ دوم

اين كلاب تخصصى نيست ~ فقط كتاب ميخوانيم ~ و تجربياتمون را با هم به اشتراك ميزاريم ~ چون ما كتاب را ننوشتيم و جاى ديگران زندگى نكرديم ~ پس جاى هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نيست ~ آدمهاى اَمن باشيم ~

🌟 قانونــ سوم

هر نوع بحث سياسى~ مذهبى~ تشويش كننده ~به حذف شما از روم مى انجامد~براى متقاعد كردن و متقاعد شدن نيامديم~اگر محتواى روم با طرز فكر شما مغايرت دارد ~ لطفاً براى وقت خود ارزش قائل شويد و كلاب را ترك كنيد~

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 5,500 +100 +1.9%
April 17, 2022 5,400 +100 +1.9%
March 12, 2022 5,300 +345 +7.0%
November 24, 2021 4,955 +5 +0.2%
November 23, 2021 4,950 +3 +0.1%
November 22, 2021 4,947 +4 +0.1%
November 21, 2021 4,943 +1 +0.1%
November 20, 2021 4,942 +25 +0.6%
November 15, 2021 4,917 -2 -0.1%
November 14, 2021 4,919 +7 +0.2%
November 12, 2021 4,912 +2 +0.1%
November 11, 2021 4,910 +11 +0.3%
November 10, 2021 4,899 +1 +0.1%
November 09, 2021 4,898 +5 +0.2%
November 06, 2021 4,893 -2 -0.1%
November 05, 2021 4,895 +5 +0.2%
November 04, 2021 4,890 +2 +0.1%
November 02, 2021 4,888 +3 +0.1%
November 01, 2021 4,885 +5 +0.2%
October 31, 2021 4,880 +4 +0.1%
October 30, 2021 4,876 +3 +0.1%
October 29, 2021 4,873 -1 -0.1%
October 28, 2021 4,874 +7 +0.2%
October 26, 2021 4,867 +261 +5.7%
August 27, 2021 4,606 -2 -0.1%
August 26, 2021 4,608 -2 -0.1%
August 25, 2021 4,610 +9 +0.2%
August 24, 2021 4,601 +7 +0.2%
August 23, 2021 4,594 +4 +0.1%
August 22, 2021 4,590 +9 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs