ما اينجا فقط كتاب ميخونيم on Clubhouse

 ما اينجا فقط كتاب ميخونيم  Clubhouse
5.7k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

📚🍃كتابخوانى و دورهمى🍃📚كتاب ها در زمينه خودآگاهى و انگيزشى است؛ اين كلاب زير نظر هيچ متخصصى اداره نميشود ؛ ما فقط مردم معمولى هستيم كه دور هم جمع ميشويم ، كتاب ميخوانيم و صحبت ميكنيم📚((زنجيره آرزو ~ زنجيره راز ~ زنجيره حمايت)) فقط تحت عنوان اين كلاب فعاليت دارد
🌟 قانونــ اول: با لبخند وارد شويم ~ بدون نقاب وارد شويم ~ با حوصله گوش دهيم ~ با قلب خود باور كنيم ~ با عقل خود انتخاب كنيم ~ قضاوت نكنيم ~ مسئول حرف هاى خود باشيم~ مسئول گوش هاى خود باشيم ~ محترم باشيم ~ عشق باشيم~
🌟 قانونــ دوم: اين كلاب تخصصى نيست ~ فقط كتاب ميخوانيم ~ و تجربياتمون را با هم به اشتراك ميزاريم ~ چون ما كتاب را ننوشتيم و جاى ديگران زندگى نكرديم ~ پس جاى هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نيست ~ آدمهاى اَمن باشيم ~
🌟 قانونــ سوم: هر نوع بحث سياسى~ مذهبى~ تشويش كننده ~به حذف شما از روم مى انجامد~براى متقاعد كردن و متقاعد شدن نيامديم~اگر محتواى روم با طرز فكر شما مغايرت دارد ~ لطفاً براى وقت خود ارزش قائل شويد و كلاب را ترك كنيد~

Rules

🌟 قانونــ اول

با لبخند وارد شويم ~ بدون نقاب وارد شويم ~ با حوصله گوش دهيم ~ با قلب خود باور كنيم ~ با عقل خود انتخاب كنيم ~ قضاوت نكنيم ~ مسئول حرف هاى خود باشيم~ مسئول گوش هاى خود باشيم ~ محترم باشيم ~ عشق باشيم~

🌟 قانونــ دوم

اين كلاب تخصصى نيست ~ فقط كتاب ميخوانيم ~ و تجربياتمون را با هم به اشتراك ميزاريم ~ چون ما كتاب را ننوشتيم و جاى ديگران زندگى نكرديم ~ پس جاى هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نيست ~ آدمهاى اَمن باشيم ~

🌟 قانونــ سوم

هر نوع بحث سياسى~ مذهبى~ تشويش كننده ~به حذف شما از روم مى انجامد~براى متقاعد كردن و متقاعد شدن نيامديم~اگر محتواى روم با طرز فكر شما مغايرت دارد ~ لطفاً براى وقت خود ارزش قائل شويد و كلاب را ترك كنيد~

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 5,799 +6 +0.2%
February 07, 2024 5,793 +12 +0.3%
December 24, 2023 5,781 +11 +0.2%
November 11, 2023 5,770 0 0.0%
October 12, 2023 5,770 +14 +0.3%
September 12, 2023 5,756 -1 -0.1%
August 14, 2023 5,757 +8 +0.2%
July 12, 2023 5,749 +19 +0.4%
June 19, 2023 5,730 +26 +0.5%
March 18, 2023 5,704 +14 +0.3%
March 03, 2023 5,690 -10 -0.2%
December 28, 2022 5,700 +100 +1.8%
August 21, 2022 5,600 +100 +1.9%
June 10, 2022 5,500 +100 +1.9%
April 17, 2022 5,400 +100 +1.9%
March 12, 2022 5,300 +345 +7.0%
November 24, 2021 4,955 +5 +0.2%
November 23, 2021 4,950 +3 +0.1%
November 22, 2021 4,947 +4 +0.1%
November 21, 2021 4,943 +1 +0.1%
November 20, 2021 4,942 +25 +0.6%
November 15, 2021 4,917 -2 -0.1%
November 14, 2021 4,919 +7 +0.2%
November 12, 2021 4,912 +2 +0.1%
November 11, 2021 4,910 +11 +0.3%
November 10, 2021 4,899 +1 +0.1%
November 09, 2021 4,898 +5 +0.2%
November 06, 2021 4,893 -2 -0.1%
November 05, 2021 4,895 +5 +0.2%
November 04, 2021 4,890 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs