மனசு விட்டு பேசுங்க on Clubhouse

மனசு விட்டு பேசுங்க Clubhouse
1k Members
🧘🏻‍♀️ Meditation 🌈 Instagram 🧘🏻‍♀️ Meditation Topics
Updated: Mar 18, 2023

Description

கவலைய விடுங்க... நாங்க தான் இருக்கோம்ல....

Rules

கருத்து சுதந்திரம் உண்டு

கருத்து சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தாமல் கருத்துக்களை பரிமாற வேண்டும்

எப்பொழுதும் வெளியேறலாம்

இங்கு ஆய்வு செய்ய எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பினை பற்றிய கருத்துக்களை மட்டுமே பண்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். மாறாக விவாதம் செய்வதற்கு இடமில்லை. பிடிக்காத பட்சத்தில் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறிக் கொள்ளலாம்.

சாதி மத மற்றும் இனம் சார்ந்த விடயங்களை விவாதிக்கக் கூடாது

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் இங்கு யாரும் எந்த ஒரு மதம் இனம் பற்றிய வன்மையான கருத்துக்களை வெளியிடக் கூடாது.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 1,086 +3 +0.3%
March 03, 2023 1,083 -17 -1.6%
June 10, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 12, 2022 1,000 -14 -1.4%
November 24, 2021 1,014 -1 -0.1%
November 23, 2021 1,015 +5 +0.5%
November 22, 2021 1,010 +13 +1.4%
November 18, 2021 997 +25 +2.6%
November 16, 2021 972 +15 +1.6%
November 15, 2021 957 +1 +0.2%
November 12, 2021 956 +2 +0.3%
November 10, 2021 954 +12 +1.3%
November 06, 2021 942 +22 +2.4%
November 04, 2021 920 +1 +0.2%
November 03, 2021 919 +14 +1.6%
November 01, 2021 905 +1 +0.2%
October 31, 2021 904 +5 +0.6%
October 30, 2021 899 +12 +1.4%
October 29, 2021 887 -4 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs