LEARN8.CO x ENGLISH on Clubhouse

LEARN8.CO x ENGLISH Clubhouse
6.1k Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

เรียนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ให้เราเข้าใจกันได้ถูกต้อง สื่อสารใช้งานได้จริง โดยออกเสียงให้คูล ให้ทุกคนเข้าใจได้ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่แท้ทรู ให้คุณสามารถออกไปคว้าความฝันของคุณด้วยสองมือของตัวเอง

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 25, 2022 6,100 +100 +1.7%
October 24, 2022 6,000 +100 +1.7%
October 04, 2022 5,900 +100 +1.8%
September 19, 2022 5,800 +100 +1.8%
August 27, 2022 5,700 +100 +1.8%
August 08, 2022 5,600 +100 +1.9%
August 01, 2022 5,500 +100 +1.9%
July 13, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 23, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 04, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 28, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 21, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 15, 2022 4,800 +100 +2.2%
May 08, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 24, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 17, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 10, 2022 4,400 +100 +2.4%
April 03, 2022 4,300 +100 +2.4%
March 27, 2022 4,200 +100 +2.5%
March 19, 2022 4,100 +100 +2.5%
March 12, 2022 4,000 +2,505 +167.6%
November 24, 2021 1,495 +22 +1.5%
November 23, 2021 1,473 +41 +2.9%
November 20, 2021 1,432 +93 +7.0%
November 17, 2021 1,339 +42 +3.3%
November 14, 2021 1,297 +31 +2.5%
November 13, 2021 1,266 +67 +5.6%
November 10, 2021 1,199 +37 +3.2%
November 09, 2021 1,162 +89 +8.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs