دانشکده حقوق شهید بهشتی on Clubhouse

دانشکده حقوق شهید بهشتی Clubhouse
3.3k Members
Updated: Mar 20, 2024

Description

SBU - The Faculty of Law
‏‎ در کلاب “ دانشکده حقوق شهیدبهشتی “ بحثهای روز آکادمیک و اجتماعی و دانشگاهی و مهاجرتی را در کنار اساتید دانشگاه و افراد باتجربه شغلی و دانشگاهی خواهیم داشت.
اتاق ثابت ما هفته ای یکبار برگزار میشود. البته اتاق های متعددی نیز خواهیم داشت.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 20, 2024 3,378 +9 +0.3%
January 30, 2024 3,369 +9 +0.3%
December 17, 2023 3,360 +7 +0.3%
November 06, 2023 3,353 +5 +0.2%
October 07, 2023 3,348 +6 +0.2%
September 07, 2023 3,342 +5 +0.2%
August 09, 2023 3,337 -2 -0.1%
July 08, 2023 3,339 +7 +0.3%
June 15, 2023 3,332 +28 +0.9%
March 15, 2023 3,304 +4 +0.2%
January 11, 2023 3,300 +100 +3.2%
November 11, 2022 3,200 +100 +3.3%
September 18, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 25, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 09, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 14, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 16, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 18, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +194 +8.5%
November 22, 2021 2,306 +20 +0.9%
November 13, 2021 2,286 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,283 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,282 +5 +0.3%
November 08, 2021 2,277 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,275 +11 +0.5%
November 02, 2021 2,264 +1 +0.1%
November 01, 2021 2,263 +7 +0.4%
October 30, 2021 2,256 +4 +0.2%
October 29, 2021 2,252 +4 +0.2%
October 28, 2021 2,248 +223 +11.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs