گفتگو با شما on Clubhouse

گفتگو با شما Clubhouse
1.4k Members
Updated: May 19, 2022

Description

این کلاب برای همه ی مردمی است که کفتگو را تنها راه رسیدن به نقاط مشترک و حل مسایل میدانند ،هر عضو این کلاب خودش میتواند اتاق مورد نظرش را ایجاد و با دوستان خود گفتگو کند ،،،، 🙏

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 01, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 09, 2022 1,300 +194 +17.6%
November 17, 2021 1,106 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,105 +6 +0.6%
November 13, 2021 1,099 +5 +0.5%
November 12, 2021 1,094 +16 +1.5%
November 08, 2021 1,078 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,076 +15 +1.5%
November 03, 2021 1,061 +2 +0.2%
November 01, 2021 1,059 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,060 +4 +0.4%
October 30, 2021 1,056 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,054 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,052 +5 +0.5%
October 26, 2021 1,047 +535 +104.5%
August 27, 2021 512 +1 +0.2%
August 22, 2021 511 -2 -0.4%
August 20, 2021 513 -2 -0.4%
August 19, 2021 515 +1 +0.2%
August 17, 2021 514 +4 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs