ഒറ്റമന്ദാരം on Clubhouse

ഒറ്റമന്ദാരം Clubhouse
1.6k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

#തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് സമയം പാട്ടിലൂടെയും പറച്ചിലുകളിലൂടെയും ഉള്ള ആനന്ദകരമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് ഈ ക്ലബ്‌ വേദിയൊരുക്കുന്നത്.
♥️
#അതിനിടയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിലേക്ക് വിഷയങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല....

#നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളിലൊരാളായി നിങ്ങളുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതുമായ വളർച്ചക്കായി ഞങ്ങൾ ഒറ്റമന്ദരത്തിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും💖💖

#പാടാം,പറയാം,കൂട്ടുകൂടാം💖🥳

#ഒറ്റമന്ദരത്തിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം🥰😍💖

മാന്യമായ എന്തുകാര്യങ്ങളും പറയാം. പാടാം.: Use of immoral words, anything out of the topic of the particular session, unwanted political statements, caste creed statements etc are not entertained and will be considered seriously.
പങ്കെടുക്കുന്നവരാരും മറ്റാരെയും വാചികമായി അപമാനിക്കരുത്.: None amongst the participants are allowed to humiliate the emotions as well as talents of other participants. We are not here to judge but to support upcoming talents and their dreams.
തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആത്യന്തിക അവകാശം മോഡറേറ്റർമാർക്കാണ്.: Moderators do have the complete right to take action during mispractise, mute participants for to facilitate better audio in necessity, kick out people who violate any of the club rules.

Rules

മാന്യമായ എന്തുകാര്യങ്ങളും പറയാം. പാടാം.

Use of immoral words, anything out of the topic of the particular session, unwanted political statements, caste creed statements etc are not entertained and will be considered seriously.

പങ്കെടുക്കുന്നവരാരും മറ്റാരെയും വാചികമായി അപമാനിക്കരുത്.

None amongst the participants are allowed to humiliate the emotions as well as talents of other participants. We are not here to judge but to support upcoming talents and their dreams.

തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആത്യന്തിക അവകാശം മോഡറേറ്റർമാർക്കാണ്.

Moderators do have the complete right to take action during mispractise, mute participants for to facilitate better audio in necessity, kick out people who violate any of the club rules.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 1,699 +5 +0.3%
January 29, 2024 1,694 +5 +0.3%
December 15, 2023 1,689 +2 +0.2%
November 05, 2023 1,687 +1 +0.1%
October 06, 2023 1,686 +1 +0.1%
September 06, 2023 1,685 +3 +0.2%
August 09, 2023 1,682 +2 +0.2%
July 07, 2023 1,680 -1 -0.1%
June 15, 2023 1,681 -9 -0.6%
March 15, 2023 1,690 -10 -0.6%
November 30, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +86 +5.7%
November 22, 2021 1,514 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,515 +2 +0.2%
November 17, 2021 1,513 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,512 +6 +0.4%
November 13, 2021 1,506 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,504 +5 +0.4%
November 09, 2021 1,499 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,496 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,495 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,493 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,491 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,490 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,487 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,485 +82 +5.9%
August 25, 2021 1,403 +47 +3.5%
August 24, 2021 1,356 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,355 +4 +0.3%
August 22, 2021 1,351 +8 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs