നൊസ്റ്റു Nostu on Clubhouse

നൊസ്റ്റു Nostu Clubhouse
2.5k Members
Updated: Jun 22, 2022

Description

അക്ഷര ജാലകം

സാഹിത്യത്തിലെ വിവിധ ധാരകളിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവരെ.

Rules

മതം / രാഷ്ട്രീയം/ പരദൂഷണം പാടില്ല

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 11, 2022 2,400 +19 +0.8%
November 17, 2021 2,381 -1 -0.1%
November 15, 2021 2,382 -5 -0.3%
November 13, 2021 2,387 +3 +0.2%
November 09, 2021 2,384 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,383 +4 +0.2%
November 05, 2021 2,379 +3 +0.2%
November 04, 2021 2,376 +6 +0.3%
November 02, 2021 2,370 -1 -0.1%
October 28, 2021 2,371 +2 +0.1%
October 27, 2021 2,369 +911 +62.5%
August 27, 2021 1,458 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,457 +19 +1.4%
August 25, 2021 1,438 +13 +1.0%
August 23, 2021 1,425 +35 +2.6%
August 21, 2021 1,390 +62 +4.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs