กัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม on Clubhouse

กัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม Clubhouse
2.2k Members
🍃 Mindfulness 🧶 Relationships 🍃 Mindfulness Topics
Updated: Mar 13, 2023

Description

กัลยาณมิตร ผู้เป็น เพื่อน หรือ มิตร ที่ดี มีน้ำใจ ไมตรี มีความปรารถนาดี ชี้โทษ แนะนำ ประโยชน์ แก่กัน

Rules

หลักการ “สุนทรียสนทนา”

เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) เพื่อให้รับรู้และเข้าใจไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูด วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของผู้พูด หรือแม้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเงียบ กล่าวคือแม้ความเงียบในบางขณะก็มีคุณค่า และเมื่อพูดก็เจริญสติให้ได้ยินเสียงนั้นด้วย

การสังเกตุและรับรู้

เจริญสติในการสังเกตุและรับรู้ความคิด อารมณ์ทั้งภายในภายนอกว่าเกิดขึ้นอย่างไร เป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ขณะที่รับฟังและพูด เล่าเรื่องราวต่างๆ ความจริง ความรู้ ความเห็น ฯลฯ คือการฟังสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสิน ฟังโดยไม่ต้านทานจนสิ้นกระแสความ

การตามดูสิ่งรบกวน

เมื่อมีปรากฏการณ์ ความรู้สึกหรืออารมณ์บางอย่างมารบกวน สังเกตุและดูว่าปฏิกิริยาความรู้สึกต้านทานหรือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น เจริญสติ บ่มเพาะความมั่นคง หล่อเลี้ยงความเงียบภายใน สังเกตุเสียงภายในที่รบกวนขณะที่ฟังและพูด โดยไม่เพ่งโทษ...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2023 2,259 -41 -1.8%
January 26, 2023 2,300 +100 +4.6%
April 01, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 09, 2022 2,100 +43 +2.1%
November 17, 2021 2,057 -2 -0.1%
November 15, 2021 2,059 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,056 +2 +0.1%
November 11, 2021 2,054 +4 +0.2%
November 03, 2021 2,050 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,048 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,045 +177 +9.5%
August 26, 2021 1,868 +26 +1.5%
August 25, 2021 1,842 +5 +0.3%
August 24, 2021 1,837 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,836 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,834 +4 +0.3%
August 20, 2021 1,830 +8 +0.5%
August 19, 2021 1,822 +3 +0.2%
August 18, 2021 1,819 +6 +0.4%
August 17, 2021 1,813 +5 +0.3%
August 16, 2021 1,808 +5 +0.3%
August 15, 2021 1,803 +37 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs