TalkyTalk تاكى تاك on Clubhouse

TalkyTalk   تاكى تاك Clubhouse
2k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

🔷موضوعات روان شناسى و روابط🔷برای افزایش اطلاعات عمومی و بازی
🔷نزدیک کردن دلهای شما به همدیگر🔷کمک به شغل و بیزینس 🔷معرفی افراد برجسته و حرفه اى
احترام به قومیت ها و‌ادیان: زمانی که داخل روم هستید احترام به ادیان و قومیتها بگذارید.صحبت های نژاد پرستانه و توهین به کلاب هاس گزارش خواهد شد و سرانجام باعث محروم شدن شما از این نرم افزار خواهد شد.
ازهرگونه تمسخر دیگران اکیدا خودداری کنید:
به همه احترام بگذارید.تمام عقیده ها با در نظر گرفتن قوانین کلاب هاس قابل قبول است.
بحث سیاسی ممنوع:
لطفا بحث سیاسی نکنید.موضوعات سیاسی بسیار بحث برانگیز هستند .

Rules

احترام به قومیت ها و‌ادیان

زمانی که داخل روم هستید احترام به ادیان و قومیتها بگذارید.صحبت های نژاد پرستانه و توهین به کلاب هاس گزارش خواهد شد و سرانجام باعث محروم شدن شما از این نرم افزار خواهد شد.

ازهرگونه تمسخر دیگران اکیدا خودداری کنید


به همه احترام بگذارید.تمام عقیده ها با در نظر گرفتن قوانین کلاب هاس قابل قبول است.

بحث سیاسی ممنوع


لطفا بحث سیاسی نکنید.موضوعات سیاسی بسیار بحث برانگیز هستند .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 2,024 +3 +0.2%
December 21, 2023 2,021 +3 +0.2%
November 09, 2023 2,018 0 0.0%
October 09, 2023 2,018 0 0.0%
September 10, 2023 2,018 +1 +0.1%
August 12, 2023 2,017 -2 -0.1%
July 10, 2023 2,019 -1 -0.1%
June 17, 2023 2,020 -23 -1.2%
March 17, 2023 2,043 +43 +2.2%
March 11, 2022 2,000 -61 -3.0%
November 24, 2021 2,061 -2 -0.1%
November 21, 2021 2,063 -1 -0.1%
November 18, 2021 2,064 -5 -0.3%
November 08, 2021 2,069 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,070 -2 -0.1%
November 03, 2021 2,072 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,068 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,065 +103 +5.3%
August 22, 2021 1,962 -2 -0.2%
August 18, 2021 1,964 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,965 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs