کلاب دندانپزشکان ایرانی on Clubhouse

کلاب دندانپزشکان ایرانی Clubhouse
5.8k Members
🦄 Startups ✨ Meet People Topics
Updated: May 27, 2022

Description

https://t.me/iraniandentistsclub. ادامه فعالیت ها به زودی در تلگرام کلاب اعلام میشود. جز تلگرام فعلا هیچ راه ارتباطی نداریم

Rules

لطفا تمام دوستان دندانپزشک و دانشجو را دعوت کنید😎🦷

برای اطلاعات دقیق تر پیرامون مهاجرت دندانپزشکان درتلگرام:

https://t.me/iraniandentistsclub

به اتفاقات فوق العاده در انتظار شما در کلاب باور داشته باشید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 16, 2022 5,800 +100 +1.8%
March 11, 2022 5,700 +287 +5.4%
November 23, 2021 5,413 +35 +0.7%
November 14, 2021 5,378 +4 +0.1%
November 13, 2021 5,374 +17 +0.4%
November 08, 2021 5,357 +21 +0.4%
November 04, 2021 5,336 +7 +0.2%
November 03, 2021 5,329 +3 +0.1%
November 01, 2021 5,326 +2 +0.1%
October 31, 2021 5,324 +5 +0.1%
October 30, 2021 5,319 +3 +0.1%
October 29, 2021 5,316 +9 +0.2%
October 28, 2021 5,307 +11 +0.3%
October 26, 2021 5,296 +329 +6.7%
August 27, 2021 4,967 +4 +0.1%
August 26, 2021 4,963 -2 -0.1%
August 25, 2021 4,965 +5 +0.2%
August 24, 2021 4,960 +3 +0.1%
August 23, 2021 4,957 +4 +0.1%
August 22, 2021 4,953 +7 +0.2%
August 21, 2021 4,946 +7 +0.2%
August 20, 2021 4,939 +19 +0.4%
August 19, 2021 4,920 +1 +0.1%
August 18, 2021 4,919 +8 +0.2%
August 17, 2021 4,911 +5 +0.2%
July 09, 2021 4,906 +5 +0.2%
July 06, 2021 4,901 -1 -0.1%
July 05, 2021 4,902 +7 +0.2%
July 04, 2021 4,895 +3 +0.1%
July 02, 2021 4,892 +14 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs