چهارفصل on Clubhouse

چهارفصل Clubhouse
1k Members
🗿 History 📚 Literature 🗿 History Topics
Updated: Mar 13, 2023

Description

ثانیه ها ناچیزند و
دقیقه ها در خاطرم نیست
ساعت ها را نمیدانم و
روزها را نشمرده ام و
ماه ها را نیز
اما فصلها
در خاطرم
نقش بسته اند
فصلی که امدی "بهار"💚
فصلی که پیوستی "تابستان"❤
فصلی که رفتی "پاییز"💛
و فصلی که فراموش شدی"زمستان"🤍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2023 1,086 -14 -1.3%
December 23, 2022 1,100 +135 +14.0%
November 29, 2022 965 +12 +1.3%
November 23, 2022 953 +7 +0.8%
November 17, 2022 946 +9 +1.0%
November 10, 2022 937 +12 +1.3%
November 04, 2022 925 +9 +1.0%
October 28, 2022 916 +12 +1.4%
October 22, 2022 904 -5 -0.6%
October 15, 2022 909 +3 +0.4%
October 09, 2022 906 +6 +0.7%
October 03, 2022 900 +5 +0.6%
September 29, 2022 895 +1 +0.2%
September 24, 2022 894 +9 +1.1%
September 17, 2022 885 +8 +1.0%
September 11, 2022 877 +41 +5.0%
September 01, 2022 836 +45 +5.7%
August 26, 2022 791 +32 +4.3%
August 19, 2022 759 +10 +1.4%
August 12, 2022 749 +26 +3.6%
August 06, 2022 723 +10 +1.5%
July 30, 2022 713 +12 +1.8%
July 24, 2022 701 +16 +2.4%
July 17, 2022 685 +4 +0.6%
July 11, 2022 681 +15 +2.3%
July 04, 2022 666 +29 +4.6%
June 28, 2022 637 +45 +7.7%
June 21, 2022 592 +81 +15.9%
June 15, 2022 511 +42 +9.0%
June 08, 2022 469 +12 +2.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs