سازه‌های هیدرولیکی on Clubhouse

سازه‌های هیدرولیکی Clubhouse
558 Members
Updated: Jan 27, 2024

Description

همه ما می‌دانیم که قسمت اعظم منابع آب در مکان‌هایی همچون رودخانه، دریاچه، مخازن آب زیرزمینی و پشت سد‌ها قرار دارند. به منظور استفاده از این ذخایر آب در وهله اول باید بتوان آن‌ها را مورد بهره برداری و سپس به محل مورد نظر برای مصرف انتقال داد. طی این فرآیند، از بهره برداری تا مصرف، از سازه‌های مختلفی استفاده می‌شود که به آن‌ها سازه‌های هیدرولیکی یا آبی گفته می‌شود.
لینک گروه تلگرامی:
https://t.me/WastewaterEnvironment
انواع سازه‌های هیدرولیکی:
سازه‌های دریایی و اقیانوسی
سازه‌های انتقال آب
سازه‌های کنترل و تنظیم آب
سازه‌های اندازی گیری
سازه‌های حفاظتی
سازه‌هیدرولیکی کانال
سازه‌هیدرولیکی تبدیل
سازه‌های زیرگذر یا کالورت
سازه‌های شیب شکن
سازه‌های تندآب یا شوت
سیفون وارونه
سازه‌های هیدرولیکی سرریز
سازه‌های هیدرولیکی حوضچه آرامش
سازه‌های هیدرولیکی دریچه

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 27, 2024 558 +5 +1.0%
December 14, 2023 553 +4 +0.8%
November 04, 2023 549 +6 +1.2%
October 05, 2023 543 +6 +1.2%
September 05, 2023 537 -1 -0.2%
August 07, 2023 538 +1 +0.2%
July 06, 2023 537 -2 -0.4%
June 14, 2023 539 -7 -1.3%
March 14, 2023 546 +4 +0.8%
January 19, 2023 542 +1 +0.2%
January 15, 2023 541 +3 +0.6%
January 08, 2023 538 +1 +0.2%
December 31, 2022 537 +1 +0.2%
December 23, 2022 536 +4 +0.8%
November 30, 2022 532 -1 -0.2%
November 24, 2022 533 +2 +0.4%
November 17, 2022 531 +5 +1.0%
November 04, 2022 526 +2 +0.4%
October 29, 2022 524 +1 +0.2%
October 16, 2022 523 +1 +0.2%
October 03, 2022 522 +1 +0.2%
September 18, 2022 521 +9 +1.8%
September 11, 2022 512 +5 +1.0%
September 01, 2022 507 +4 +0.8%
August 19, 2022 503 +2 +0.4%
August 13, 2022 501 +2 +0.5%
July 31, 2022 499 +3 +0.7%
July 24, 2022 496 +7 +1.5%
July 18, 2022 489 +4 +0.9%
July 11, 2022 485 +7 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs