پنجره on Clubhouse

پنجره Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 3, 2023

Description

سال‌ها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره عشق چه‌ها می‌خواهی
صبح تا نیمه‌ی شب منتظری
همه جا می‌نگری
گاه با ماه سخن می‌گویی
گاه با رهگذران
خبر گمشده‌ای می‌جویی
راستی گمشده‌ات کیست؟
کجاست؟
صدفی در دریا است؟
نوری از روزنه فرداهاست؟
یا خدایی است که از روز ازل پنهان است؟
بارها آمد و رفت
بارها انسان شد
و بشر هیچ ندانست که بود
خود او هم به یقین آگه نیست
چون نمی‌داند کیست
چون ندانست کجاست
چون ندارد خبر از خود که خداست🔹️ من وضو با تپش پنجره‌ها میگیرم...

🔹️ کلاب پنجره قبلی که بستر محافل ادبی و هنری از جمله "شرابِ شعر و آواز" بود، از دسترس خارج شد؛ لذا دوباره با همین عنوان برپا گردیده است.
پنجره‌ای رو به هر چه نیکویی

محافل ادبی، فرهنگی و هنری
✅ شراب شعر و آواز
📚🎼 بوطیقای آواز
و ...

Some Club Members

More Clubs