شبکه ۱ کلاب هاوس فارسی on Clubhouse

شبکه ۱ کلاب هاوس فارسی Clubhouse
5.9k Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

🚨 برای دسترسی به تمام اتاق های فارسی زبان در حال برگزاری به وبسایت شبکه مراجعه کنید:
www.farsiclubs.com

تلگرام شبکه: farsiclub1

Rules

به شبکه خوش آمدید!

لطفا دوستان خودتون را به این شبکه دعوت کنید!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 5,900 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,800 +129 +2.3%
November 24, 2021 5,671 +26 +0.5%
November 21, 2021 5,645 +11 +0.2%
November 19, 2021 5,634 +5 +0.1%
November 13, 2021 5,629 -2 -0.1%
November 11, 2021 5,631 +3 +0.1%
November 10, 2021 5,628 +1 +0.1%
November 09, 2021 5,627 +9 +0.2%
November 08, 2021 5,618 +4 +0.1%
November 05, 2021 5,614 +3 +0.1%
November 01, 2021 5,611 -1 -0.1%
October 31, 2021 5,612 -3 -0.1%
October 29, 2021 5,615 +2 +0.1%
October 28, 2021 5,613 +269 +5.1%
August 27, 2021 5,344 -3 -0.1%
August 23, 2021 5,347 +1 +0.1%
August 22, 2021 5,346 +1 +0.1%
August 21, 2021 5,345 -4 -0.1%
August 20, 2021 5,349 +8 +0.2%
August 19, 2021 5,341 -2 -0.1%
August 18, 2021 5,343 -10 -0.2%
August 16, 2021 5,353 +11 +0.3%
August 15, 2021 5,342 +140 +2.7%
July 09, 2021 5,202 +8 +0.2%
July 08, 2021 5,194 +17 +0.4%
July 06, 2021 5,177 +6 +0.2%
July 05, 2021 5,171 +3 +0.1%
July 02, 2021 5,168 +2 +0.1%
July 01, 2021 5,166 +13 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs