Хотын хөгжил on Clubhouse

Хотын хөгжил Clubhouse
22 Members
👥 Social Issues 📐 Architecture 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 21, 2023

Description

Хотын мэргэжилтнүүд, архитектор, төлөвлөгч, шийдвэр гаргагч, хөгжүүлэгчдийн ярилцах индэр

Charts

Some Club Members

More Clubs