2read on Clubhouse

2read Clubhouse
1.8k Members
Updated: Sep 29, 2022

Description

2read เป็นศูนย์กลางในการ Upskill ของคนในยุคนี้และยุคต่อไป ครอบคลุมทุกรูปแบบของการเรียนรู้ ทั้งอ่านออนไลน์ การสัมมนาออนไลน์ การดูวีดีโอการเรียนการสอน และต่อยอดสู่ออฟไลน์ ทั้งอ่าน คอร์สเรียน และอีเวนต์ดีๆ สำหรับสังคมส่งต่อความรู้แบบมีคุณภาพ www.2read.digital และแอปฯ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 25, 2022 1,800 -100 -5.3%
August 06, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 09, 2022 1,800 -28 -1.6%
November 17, 2021 1,828 +16 +0.9%
October 30, 2021 1,812 +176 +10.8%
August 26, 2021 1,636 +7 +0.5%
August 24, 2021 1,629 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,627 +4 +0.3%
August 21, 2021 1,623 +3 +0.2%
August 20, 2021 1,620 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,621 +3 +0.2%
August 18, 2021 1,618 +2 +0.2%
August 16, 2021 1,616 +43 +2.8%
July 09, 2021 1,573 +2 +0.2%
July 08, 2021 1,571 +1 +0.1%
July 04, 2021 1,570 +2 +0.2%
July 02, 2021 1,568 +1 +0.1%
July 01, 2021 1,567 +4 +0.3%
June 29, 2021 1,563 +2 +0.2%
June 27, 2021 1,561 +1 +0.1%
June 26, 2021 1,560 +4 +0.3%
June 25, 2021 1,556 +1 +0.1%
June 23, 2021 1,555 +2 +0.2%
June 21, 2021 1,553 +3 +0.2%
June 20, 2021 1,550 +1 +0.1%
June 18, 2021 1,549 +2 +0.2%
June 16, 2021 1,547 +1 +0.1%
June 15, 2021 1,546 +2 +0.2%
June 14, 2021 1,544 +6 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs