روان شناسی و مشاوره on Clubhouse

روان شناسی و مشاوره Clubhouse
3.4k Members
💸 Grownuping 🧀 Psychology Topics
Updated: Jan 27, 2023

Description

فضایی برای معرفی جدیدترین رویکردهای روانشناسی و مشاوره برای رشد و تغییرات مثبت در زندگی فردی و روابط بین فردی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 13, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 18, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 11, 2022 3,200 +115 +3.8%
November 23, 2021 3,085 +2 +0.1%
November 21, 2021 3,083 +2 +0.1%
November 20, 2021 3,081 +14 +0.5%
November 12, 2021 3,067 +6 +0.2%
November 10, 2021 3,061 -1 -0.1%
November 09, 2021 3,062 +11 +0.4%
November 08, 2021 3,051 +12 +0.4%
November 03, 2021 3,039 +9 +0.3%
November 01, 2021 3,030 -1 -0.1%
October 31, 2021 3,031 +4 +0.2%
October 29, 2021 3,027 +6 +0.2%
October 28, 2021 3,021 +7 +0.3%
October 26, 2021 3,014 +194 +6.9%
August 26, 2021 2,820 +3 +0.2%
August 24, 2021 2,817 -2 -0.1%
August 23, 2021 2,819 +1 +0.1%
August 22, 2021 2,818 +10 +0.4%
August 21, 2021 2,808 +7 +0.3%
August 20, 2021 2,801 +4 +0.2%
August 19, 2021 2,797 +2 +0.1%
August 18, 2021 2,795 +2 +0.1%
August 17, 2021 2,793 +7 +0.3%
August 13, 2021 2,786 +126 +4.8%
July 09, 2021 2,660 +3 +0.2%
July 08, 2021 2,657 +14 +0.6%
July 06, 2021 2,643 +6 +0.3%
July 05, 2021 2,637 +10 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs