مهارتهاي زناشويي on Clubhouse

مهارتهاي زناشويي Clubhouse
12.3k Members
Updated: Feb 1, 2024

Description

🔴اينجاييم تا با آموختن مهارتهاي جنسي و زندگي، تابوهاي موجود را بشكنيم و از هم و در كنار هم عاشقانه زيستن را بياموزيم. در اين كلاب برآنيم تا دغدغه هاي جنسي و درگوشی های شما را پاسخگو باشيم.
در اين كلاب درماني صورت نميگيريد و هدف فقط آموزش و پيشگيريست:

Rules

در اين كلاب درماني صورت نميگيريد و هدف فقط آموزش و پيشگيريست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 01, 2024 12,354 +21 +0.2%
December 18, 2023 12,333 +31 +0.3%
November 07, 2023 12,302 +21 +0.2%
October 08, 2023 12,281 +19 +0.2%
September 08, 2023 12,262 +12 +0.1%
August 10, 2023 12,250 -8 -0.1%
July 09, 2023 12,258 +2 +0.1%
June 16, 2023 12,256 -74 -0.7%
March 16, 2023 12,330 +30 +0.3%
February 03, 2023 12,300 +100 +0.9%
December 31, 2022 12,200 +100 +0.9%
December 24, 2022 12,100 +100 +0.9%
November 11, 2022 12,000 +100 +0.9%
October 23, 2022 11,900 +100 +0.9%
September 18, 2022 11,800 +100 +0.9%
August 27, 2022 11,700 +100 +0.9%
August 13, 2022 11,600 +100 +0.9%
August 01, 2022 11,500 +100 +0.9%
July 12, 2022 11,400 +100 +0.9%
July 05, 2022 11,300 +100 +0.9%
June 16, 2022 11,200 +100 +1.0%
June 09, 2022 11,100 +100 +1.0%
May 27, 2022 11,000 +100 +1.0%
May 20, 2022 10,900 +100 +1.0%
May 07, 2022 10,800 +100 +1.0%
April 30, 2022 10,700 +100 +1.0%
April 23, 2022 10,600 +100 +1.0%
April 16, 2022 10,500 +100 +1.0%
April 09, 2022 10,400 +100 +1.0%
April 02, 2022 10,300 +200 +2.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs