مهارتهاي زناشويي on Clubhouse

مهارتهاي زناشويي Clubhouse
10.8k Members
🧀 Psychology 🍏 Education Topics
Updated: May 14, 2022

Description

🔴اينجاييم تا با آموختن مهارتهاي جنسي و زندگي، تابوهاي موجود را بشكنيم و از هم و در كنار هم عاشقانه زيستن را بياموزيم. در اين كلاب برآنيم تا دغدغه هاي جنسي و درگوشی های شما را پاسخگو باشيم.

Rules

در اين كلاب درماني صورت نميگيريد و هدف فقط آموزش و پيشگيريست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 07, 2022 10,800 +100 +1.0%
April 30, 2022 10,700 +100 +1.0%
April 23, 2022 10,600 +100 +1.0%
April 16, 2022 10,500 +100 +1.0%
April 09, 2022 10,400 +100 +1.0%
April 02, 2022 10,300 +200 +2.0%
March 26, 2022 10,100 +100 +1.0%
March 18, 2022 10,000 +100 +1.1%
March 11, 2022 9,900 +3,573 +56.5%
November 23, 2021 6,327 +9 +0.2%
November 22, 2021 6,318 +5 +0.1%
November 21, 2021 6,313 +155 +2.6%
November 20, 2021 6,158 +9 +0.2%
November 19, 2021 6,149 +18 +0.3%
November 18, 2021 6,131 +35 +0.6%
November 17, 2021 6,096 +13 +0.3%
November 16, 2021 6,083 +12 +0.2%
November 15, 2021 6,071 +2 +0.1%
November 14, 2021 6,069 +172 +3.0%
November 13, 2021 5,897 +136 +2.4%
November 12, 2021 5,761 +6 +0.2%
November 11, 2021 5,755 +19 +0.4%
November 10, 2021 5,736 +29 +0.6%
November 09, 2021 5,707 -1 -0.1%
November 08, 2021 5,708 +38 +0.7%
November 07, 2021 5,670 +12 +0.3%
November 06, 2021 5,658 +81 +1.5%
November 03, 2021 5,577 +60 +1.1%
November 01, 2021 5,517 -1 -0.1%
October 31, 2021 5,518 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs