கம்பி கட்டிய கதைகள் on Clubhouse

கம்பி கட்டிய கதைகள் Clubhouse
1.4k Members
Updated: May 14, 2022

Description

அரசியல், புத்தகம், சினிமா சார்ந்து விவாதிக்கப்படும். இதில் பேசும் தனிப்பட்ட நபருடைய கருத்துக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல.

Rules

பொறுமை காத்தல்

ஒருவர் பேசிமுடிக்கும் வரை காத்திருக்கவும். அனைவருக்கும் பேச நேரம் தரப்படும்

வசை சொற்கள் பேசுவதை தவிர்க்கவும்

முடிந்தவரை வசை சொற்கள் பேசுவதை தவிர்க்கவும். சூழலை பொருத்தும், அரசியல் சரித்தன்மை பொருட்டும் பேசுவது பிரச்சனை இல்லை.

தனிமனித தாக்குதல் கூடாது

கருத்தியல்ரீதியான முரண்கள் பேசும் பொழுது தனிமனித தாக்குதல் கூடாது.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,400 +54 +4.1%
November 22, 2021 1,346 +1 +0.1%
November 20, 2021 1,345 +1 +0.1%
November 19, 2021 1,344 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,343 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,342 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,341 +259 +24.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs